تزویر امروزه در جامعه ما بسیار فراوان دیده میشود تزویر ممکن است در یک شخص هم دیده شود . باید مراقب تزویر بود که بزرگ ترین آفت دین است

تزویر، باطلیست که حق جلوه داده شود

در احادیث پیشوایان علیهم السلام درباره رواج روحیه تزویر و ریا در جامعه آمده است: 
کارهای مردم بر اساس ریا و خودنمایی است و ترس از خدا در آن دخالت ندارد. 
مردم حج و جهاد را برای غیر خدا انجام می‌دهند. 
مردم فقط به این دلیل نماز می‌خوانند که بقیه ببینند. 

منابع: 
بحار الانوار 52 / 190حدیث 20 
بحار الانوار 52 / 256 حدیث 147