تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

تروریست‌های داعش با صدور بیانیه و از طریق یک نوار صوتی، اعلام کردند که علمای اهل سنت و مفتی‌ها، مزدور و حامی طاغوت هستند و با کافران همراه شده‌اند.داعش در پیام‌های خود، مردم کشورهای عربی را به قتل این علما تشویق و تحریک کرد. در بیانیه داعش آمده است که مردم این علما را هم […]

تروریست‌های داعش با صدور بیانیه و از طریق یک نوار صوتی، اعلام کردند که علمای اهل سنت و مفتی‌ها، مزدور و حامی طاغوت هستند و با کافران همراه شده‌اند.داعش در پیام‌های خود، مردم کشورهای عربی را به قتل این علما تشویق و تحریک کرد. در بیانیه داعش آمده است که مردم این علما را هم می‌توانند با شلیک گلوله بکشند و هم می‌توانند آنها را سر ببرند!تروریست‌های داعش در نوار صوتی خود گفتند کشتن «سران کفر» (علمای عرب) خیر بسیار و منفعت زیاد دارد!برخی رسانه‌ها و محافل عربی سعی می‌کنند داعش را «اهل سنت» جا بزنند، در صورتی که موضعگیری بالا آشکارا نشان می‌دهد داعش به اهل سنت تعلق ندارد.